All CHLA Blog Posts

Published on August 30, 2021
CHLA-DNA-Gel-and-Samples-01.jpg
Ellen Chang, MD, MS Ellen is the Adolescent and Young Adult (AYA) Oncology/Survivorship fellow. She is passionate about improving long-term health outcomes in childhood cancer survivors. “In medical school, I met an adult retinoblastoma survivor in the... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為?  CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失 喉嚨痛... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
يعمل Children’s Hospital Los Angeles بجد لحماية مرضانا وعائلاتنا وأعضاء فريقنا من كوفيد 19. لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状?  根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐 腹泻... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-Research-IF-JinSeok-Park-1200x628-01.jpg
JinSeok Park, PhD Cancer and Blood Disease Institute “When my son was born, he spent a few nights in the neonatal intensive care unit (NICU). My area of research is the tumor microenvironment and at that time, I was focusing on tumors that affect adults. Our experience... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder a las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles با جدیت در تلاش است تا از بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر پزشکی خود در برابر کووید-19 محافظت کند. ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم به کمک آن‌ها به اکثر سؤالات ضروری والدین پاسخ دهیم. در ادامه،... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 코로나19로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다.  다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. 코로나19의 증상은 무엇인가요?  CDC에서 알리는 코로나19 증상... Read More
Published on August 25, 2021
CHLA-Cellular-Imaging-Research-Core-1024x579.jpg
The Cellular Imaging Core offers advanced light microscopes for use by all researchers at CHLA. This Core’s Imaging Scientist, G. Esteban Fernandez, PhD, can help you develop expertise at acquiring images using techniques like fluorescence, confocal and light sheet... Read More
Published on August 25, 2021
CHLA-Blog-Top-10-Back-to-School-Tips.jpg
It’s time to get back to school, for some students after more than a year without setting foot in a classroom setting. A big part of making the successful transition back to daily, in-person learning is preparation and establishing a routine. We're sharing with you the... Read More
Published on August 24, 2021
CHLA-Research-IF-Beth-Smith-1200x628-01.jpg
Beth Smith, PhD, DPT, PT Director, Infant Neuromotor Control Laboratory As a physical therapist, Dr. Smith is deeply interested in movement. Specifically, her lab studies babies’ movements and movement patterns, looking for clues to predict an infant’s... Read More
Published on August 19, 2021
Youth-Diabetes-Research-Blog.jpg
Children’s Hospital Los Angeles participates in a multicenter, 15-year study uncovering multiple serious complications following diagnosis. Read More
Published on August 18, 2021
CHLA-DNA-Gel-and-Samples-01.jpg
Long Hung Long oversees day to day operations at CHLA’s SC2 core. Just like its full name—Single Cell, Sequencing, and CyTOF—the SC2 core can be summed up in one word: big. Though the core has technology to isolate and get information from single cells, SC2 is really... Read More
Published on August 17, 2021
COVID-or-RSV-Blog-Post.jpg
Respiratory syncytial virus is on the rise this summer. CHLA experts explain how to take care of children with RSV and how to distinguish its symptoms from COVID-19. Read More
Published on August 13, 2021
CHLA-DNA-Gel-and-Samples-01.jpg
Michael Schumacher, PhD Mike is a postdoctoral researcher in Dr. Mark Frey’s lab looking for alternate therapeutic targets for children with inflammatory bowel disease. Mike grew up in Ohio, where he also trained in gastrointestinal physiology as a graduate student. He... Read More
Published on August 13, 2021
CHLA-Research-Neuropsychology-Core.jpg
Neuropsychology is the study of brain-behavior relationships. The Neuropsychology Core of The Saban Research Institute provides assessment of typical and atypical central nervous system functioning through a range of standardized performance measures. Services provided... Read More
Published on August 12, 2021
Poison-Ingestion-Blog-Post.jpg
The pandemic has produced a surge in emergency room visits at CHLA due to the accidental consumption of toxic substances. Our injury prevention expert tells parents what safeguards to put in place. Read More
Published on August 11, 2021
CHLA-Research-IF-Tamara-Simon-1200x628-01.jpg
Tamara Simon, MD, MSPH Division of Hospital Medicine “When I walked through the lobby of CHLA, it was clear that children with complex medical needs are the kids we care for,” said Dr. Simon. “These children are an important population everywhere, but... Read More
Published on August 11, 2021
CHLA-Research-IF-Matthew-Deardorff-1200x628-01.jpg
Matthew Deardorff, MD, PhD Center for Personalized Medicine Departments of Pathology and Laboratory Medicine and Pediatrics  Dr. Deardorff studies syndromic disorders that involve intellectual disability. His goal is to develop tools to better... Read More

Pages