All CHLA Blog Posts

Published on September 9, 2021
Long-Covid-Blog-Post.jpg
Long COVID or “long-haul COVID” can be debilitating for kids and teens—with symptoms like fatigue, shortness of breath and brain fog. Read More
Published on September 8, 2021
Owen-Hero-Image.jpg
A large tumor in his brain was triggering seizures. Read how neurosurgery at Children’s Hospital Los Angeles changed little Owen’s life. Read More
Published on September 7, 2021
CHLA-Brian-Dias-1200x628.jpg
Brian Dias, PhD Faculty Lead, TECPAD Postdoc Training and Development  Division of Research on Children, Youth & Families Dr. Dias grew up in India and received his PhD from the University of Texas at Austin. Over the years, he has investigated the... Read More
Published on September 7, 2021
CHLA-What-Is-Diabetic-Ketoacidosis.jpg
Diabetic ketoacidosis (DKA) is a potentially fatal complication of diabetes caused by a high level of acid in the blood. Find out what DKA is, and why it’s so dangerous. Read More
Published on September 3, 2021
CHLA-DNA-Gel-and-Samples-01.jpg
Amber Medina Clinical Research Coordinator Amber helps coordinate leukemia and lymphoma trials. Though she has been doing clinical research for 15 years, Amber came to CHLA just two years ago. Joining the team at CHLA has given her more responsibility and opportunity... Read More
Published on September 2, 2021
CHLA-Opening-Doors-to-the-World-Project-Search.jpg
Children’s Hospital Los Angeles is part of an innovative nationwide program exposing young people with developmental disabilities to real-world work experience. Read More
Published on September 1, 2021
Dien-Bard_Gai-Microbiology-Blog-Post.jpg
As the coronavirus evolves, health authorities across the globe rely on the work of scientists at Children’s Hospital Los Angeles, who use genomic sequencing to track mutations. Read More
Published on August 31, 2021
CHLA-Sarah-Richman-615x322.jpg
Sarah Richman, MD, PhD Cancer and Blood Disease Institute Sarah Richman, MD, PhD, investigates the use of chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy for solid tumors. She and others in the field have recognized that the success of treating B-cell leukemias with... Read More
Published on August 30, 2021
CHLA-DNA-Gel-and-Samples-01.jpg
Ellen Chang, MD, MS Ellen is the Adolescent and Young Adult (AYA) Oncology/Survivorship fellow. She is passionate about improving long-term health outcomes in childhood cancer survivors. “In medical school, I met an adult retinoblastoma survivor in the... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状?  根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐 腹泻... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為?  CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失 喉嚨痛... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
يعمل Children’s Hospital Los Angeles بجد لحماية مرضانا وعائلاتنا وأعضاء فريقنا من كوفيد 19. لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-Research-IF-JinSeok-Park-1200x628-01.jpg
JinSeok Park, PhD Cancer and Blood Disease Institute “When my son was born, he spent a few nights in the neonatal intensive care unit (NICU). My area of research is the tumor microenvironment and at that time, I was focusing on tumors that affect adults. Our experience... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder a las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles با جدیت در تلاش است تا از بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر پزشکی خود در برابر کووید-19 محافظت کند. ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم به کمک آن‌ها به اکثر سؤالات ضروری والدین پاسخ دهیم. در ادامه،... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 코로나19로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다.  다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. 코로나19의 증상은 무엇인가요?  CDC에서 알리는 코로나19 증상... Read More
Published on August 25, 2021
CHLA-Cellular-Imaging-Research-Core-1024x579.jpg
The Cellular Imaging Core offers advanced light microscopes for use by all researchers at CHLA. This Core’s Imaging Scientist, G. Esteban Fernandez, PhD, can help you develop expertise at acquiring images using techniques like fluorescence, confocal and light sheet... Read More
Published on August 25, 2021
CHLA-Blog-Top-10-Back-to-School-Tips.jpg
It’s time to get back to school, for some students after more than a year without setting foot in a classroom setting. A big part of making the successful transition back to daily, in-person learning is preparation and establishing a routine. We're sharing with you the... Read More
Published on August 24, 2021
CHLA-Research-IF-Beth-Smith-1200x628-01.jpg
Beth Smith, PhD, DPT, PT Director, Infant Neuromotor Control Laboratory As a physical therapist, Dr. Smith is deeply interested in movement. Specifically, her lab studies babies’ movements and movement patterns, looking for clues to predict an infant’s... Read More

Pages