All CHLA Blog Posts

Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر بیمارستان است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است شرایط نسبت به آخرین ویزیت شما در یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوهٔ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on September 10, 2022
1200x628_CHAMP_2022_grad.jpg
The Careers in Health and Mentorship Program (CHAMP) gives young adults practical experience and career tips to pursue a future in health administration. Read More
Published on September 8, 2022
Long-Covid-Blog-Post.jpg
Long COVID or “long-haul COVID” can be debilitating for kids and teens—with symptoms like fatigue, shortness of breath and brain fog. Read More
Published on August 24, 2022
690747 - Blog - Community Ambassadors - 1024x683.jpg
A pilot program is providing one-on-one support to help families at Children’s Hospital Los Angeles access needed social services. Read More
Published on August 24, 2022
690747 - Blog - Community Ambassadors - 1024x683.jpg
Un programa piloto está brindando apoyo individualizado para ayudar a las familias del Children's Hospital Los Angeles a acceder a servicios sociales necesarios. Read More
Published on August 22, 2022
GettyImages-1266645987.jpg
Could mind-body pain management techniques replace medication for kids with chronic conditions? Read More
Published on August 19, 2022
735695 - Blog - Qatar - 1024x683.jpg
Baby Ali was born with a hole in his heart called atrioventricular septal defect. His father’s search for the best surgeon to fix it led them to Children’s Hospital Los Angeles. Read More
Published on August 19, 2022
735695 - Blog - Qatar - 1024x683.jpg
وُلد الطفل Ali بثقب في قلبه يسمى عيب الحاجز الأذيني البطيني. قاد بحث والده عن أفضل جراح لإصلاح ذلك العيب إلى مستشفى
 Children’s Hospital Los Angeles. Read More
Published on August 18, 2022
735649 - Blog - Angeleno - 1024x683.jpg
Three interns from the Angeleno Corps youth jobs program share what they learned—and how they supported the community at Children’s Hospital Los Angeles. Read More
Published on August 16, 2022
1200x628_GettyImages-1342251475.jpg
Conducted every three years, this community review helps Children’s Hospital Los Angeles determine how best to use its strengths to support and collaborate with the surrounding neighborhoods.   By Candace Pearson At Children’s Hospital Los Angeles, our mission is to... Read More
Published on August 11, 2022
745150_USNWR-Email-Campaign-2022_Blog-Headers_1024x683_Hamstring-Lengthening.jpg
New research finds a significant long-term increase in anterior pelvic tilt in children who undergo hamstring lengthening. Read More
Published on August 10, 2022
709048 - Blog - Zanadi - 1024x683.jpg
A program for pregnant teens and teen parents is helping one young mom of twins achieve her college dreams. Read More
Published on August 10, 2022
704500 - Blog - Lauren Dover - 1024x683.jpg
Lauren, a 17-year-old from Southern California, is competing in the 2022 2XU Malibu Triathlon to raise money for pediatric cancer research and raise awareness about the benefits of Children’s Hospital Los Angeles. Lauren came to CHLA for two conditions before the age of 7. Read More
Published on August 2, 2022
706598_PressRelease_FreyerAEStudy_1200x628.jpg
A Children’s Hospital Los Angeles researcher uncovers discrepancies between doctor reports and child self-reports about the side effects of cancer treatment. Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状? 根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles برای محافظت از بیماران، خانواده‌ها و اعضای تیم خود در برابر کووید-19 سخت تلاش می‌کند. نظر متخصصین خود را در مورد حقایقی که می‌تواند پاسخی به ضروری‌ترین سؤالات والدین باشد، جویا شدیم. در زیر اطلاعاتی در مورد این ویروس، آنچه می‌توانیم... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 COVID-19으로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다. 다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. COVID-19의 증상은 무엇인가요? CDC(질병통제예방센터)... Read More

Pages