All CHLA Blog Posts

Published on March 19, 2022
1024_rachel_reyes.jpg
Rachel Reyes, PhD is a postdoctoral fellow in Dr. Deardorff’s lab, where she is testing cell lines as models for rare genetic conditions. Read More
Published on March 19, 2022
1200_biostats_core_image.jpg
The Biostatistics Core provides statistical support to researchers—fostering efficient and accurate data collection and analysis. The goal: enhance strong scientific processes and boost a project’s chances of grant funding and publication. Read More
Published on March 18, 2022
CHLA_COVID_19_Landing_Page_Banner_1200x628_KO.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on March 18, 2022
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر خود است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است اوضاع نسبت به آخرین ویزیت شما از یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوۀ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on March 18, 2022
1200_ev_core_graph.jpg
Our Core Pilot Program supplies funding support for investigators to acquire preliminary data—providing a competitive edge for securing extramural grant funding. This program is one of several institutional investments to grow the portfolio of the CHLA research enterprise. Read More
Published on March 18, 2022
1024_allen_zhong.jpg
A research fellow under Kasper Wang, Allen is investigating the role of progenitor cells in biliary atresia. Read More
Published on March 18, 2022
1024_paolo_neviani.jpg
Paolo was a postdoc at The Ohio State University when a friend in another lab told him about a newly discovered mechanism cells use to communicate: extracellular vesicles. Read More
Published on March 7, 2022
GettyImages-176020004.jpg
Early treatment can help overcome this life-threatening condition in premature infants. Read More
Published on February 28, 2022
FluVSCovid.jpg
With cold and flu season underway, plus the ongoing COVID-19 pandemic, infectious disease specialist Jeffrey Bender, MD, shares how to tell the difference between the illnesses, and the most important thing parents can do to keep children safe. Read More
Published on February 25, 2022
Childrens-Hospital-Los-Angeles-Performs-Worlds-First-Implant-of-a-Novel-Stent-for-Babies-1.jpg
A Children’s Hospital Los Angeles team has performed the first-in-human implant of a cardiac stent for babies that can be expanded to adult size as a child grows. Read More
Published on February 24, 2022
Darren-Berman-1024x683.jpg
Children’s Hospital Los Angeles is evaluating several novel devices for congenital heart disease—and recently performed the world’s first implant of a novel stent for babies. Read More
Published on February 18, 2022
GettyImages-1306247168.jpg
PCR or antigen test? Nasal swab or saliva? Home test or at a testing site? And when to take it? Our clinical microbiology expert answers your questions about COVID-19 testing for children. Read More
Published on February 17, 2022
639697_Blog-Hero-Image_Sowell-COVID-Socioeconomics_1024x683.jpg
How financially disadvantaged families are helping their kids build resilience. Read More
Published on February 16, 2022
Parker-Lamb-1024x683.jpg
The 5-year-old's family credits a team of fracture experts at Children's Hospital Los Angeles for helping their daughter recover from a playground accident. Read More
Published on February 14, 2022
HEART-Coronary-Anomalies-hero-image-Drs-Kung-and-Cleveland.jpg
A Heart Institute team is developing a new algorithm to guide care for patients with a rare heart defect. Read More
Published on February 14, 2022
639548_Blog-Hero-Image_Mascarenhas-JAMA-Paper_1024x683.jpg
A new study reveals the value of using clinical and histological characteristics to optimize treatment for hepatoblastoma, a rare liver cancer in children. Read More

Pages