Hospital News

Published on February 18, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر خود است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است اوضاع نسبت به آخرین ویزیت شما از یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوۀ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on February 18, 2021
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on February 18, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on February 15, 2021
CHLA-Black-History-Month-2021-Hero-1200x628-01.jpg
In honor of Black History Month, Children’s Hospital Los Angeles posed a question to a few Black/African American team members from across the organization. We wanted to know how their experiences affected how they saw the world. So we asked: What advice would you give your 10-... Read More
Published on February 5, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Korean-1200x628-01.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on February 5, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on February 4, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
La seguridad de nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo es la máxima prioridad de Children’s Hospital Los Angeles. A causa de la pandemia del COVID-19, puede que las cosas parezcan un poco distintas en comparación con su última visita a uno de nuestros centros... Read More
Published on February 4, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on February 3, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
从鼻咽拭子到抽血,这里有所有这些检测的含义 Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
Ահա թե ինչի համար են բոլոր այդ հետազոտությունները՝ քթից վերցվող քսուքից սկսած մինչև արյան նմուշառում Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
از سواب بینی تا خون گرفتن، در مورد این آزمایش‌ها توضیح داده شده است Read More
Published on July 7, 2020
covid_testing.png
من مسحات الأنف إلى عمليات سحب الدم، إليك ما تعنيه كل هذه الاختبارات Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
Desde las muestras nasales hasta los análisis de sangre; aquí tiene lo que significan todas estas pruebas. Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
비강 검체 채취에서 채혈에 이르기까지, 검사가 의미하는 바는 다음과 같습니다. Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
從鼻拭棉到抽血,為您提供所有相關檢測的含義 Read More
Published on June 24, 2020
covid_testing.png
Who should be tested for the novel coronavirus that causes COVID-19? And what do the different types of tests actually measure? A pediatric infectious disease specialist at CHLA gives the latest update and explains what parents need to know. Read More
Published on May 1, 2020
Glucoft_Hero.png
CHLA’s infection prevention specialist has the exact training necessary to handle the COVID-19 crisis. Read More
Published on April 23, 2020
Smit.png
Epidemiologist Michael Smit is helping to lead CHLA’s response to COVID-19.  Read More
Published on April 22, 2020
J. Bard Hero Image.png
How the foresight of one CHLA investigator impacted the entire institution—and the community. Read More

Pages