All CHLA Blog Posts

Published on August 30, 2020
Girl-drinking-water.png
What should you do if your child gets a heat-related illness? And how can you prevent it in the first place? Check out these lifesaving tips to keep your child safe and cool when the weather heats up. Read More
Published on August 30, 2020
Child-on-bike.png
Should kids ride on the sidewalk or street? How do you know if a bike is the right size? And what lifesaving gear should every rider wear, every time? Check out these eight important tips to keep your child’s bike ride safe—and fun. Read More
Published on August 30, 2020
Child-in-car.png
Most parents who have left their child in a hot car did so by accident: They simply forgot the child was there. Follow these tips to prevent that dangerous mistake. Read More
Published on August 26, 2020
CHLA-Blog-Flat-Head-in-Babies-1200x628-01.jpg
Positional plagiocephaly can be confused with lambdoidal synostosis, which also causes flattening of the back of the head. Referrals for positional plagiocephaly and “rule-out craniosynostosis” are one of the most common referrals to a pediatric neurosurgeon or craniofacial... Read More
Published on August 24, 2020
Ricardo_Hero.jpg
In a time when safe is what we all want to feel, Security Officer Helen Pineda helps protect patients, visitors and team members at Children’s Hospital Los Angeles.   Read More
Published on August 20, 2020
Parents_Mental_Health_Hero.png
The COVID-19 pandemic has brought new challenges to the job of parenting.  Read More
Published on August 20, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  El nuevo coronavirus está afectando a toda la población mundial. En Children’s Hospital Los Angeles trabajamos con esmero para proteger a nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo. Hemos pedido a nuestros expertos información que puede ayudar a... Read More
Published on August 17, 2020
Pandemic_Pod_Hero.png
Can families expand their COVID-19 quarantine bubbles with minimal risk? After months of sheltering in place to stay safe and flatten the curve, the start of a new school year has prompted some families to consider teaming up to tackle virtual learning in small groups.   Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
我們已向專家詢問確實情況,以協助回答家長們最基本的問題。以下,您將找到有關此新病毒的資訊,防止其進一步傳播所採取的措施,以及如何保護自己免受感染威脅。 Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على الأسئلة الأساسية التي ستدور بذهن أهالي الأطفال المرضى. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس الجديد، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية نفسك من تهديد العدوى. Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
新冠状病毒肺炎正在影响全世界的人们。Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保护我们的患者、家人和团队成员。 我们向专家咨询了而一些事实,可以帮助解答父母的一些常见疑问。以下是有关这种新型病毒的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施以及保护自己免受感染威胁的方法。 什么是冠状病毒?  冠状病毒是对一组病毒的统称,可以同时感染人类与动物,引起呼吸道疾病,轻症如同普通感冒,重症则会发展成为肺炎。动物冠状病毒感染人类并在人群中扩散是极为少见的现象。大家可能还记得 2002 -... Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Նոր տեսակի կորոնավիրուսը տարածվում է ողջ աշխարհում։ Children’s Hospital Los Angeles-ը ջանադրաբար աշխատում է մեր հիվանդներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին պաշտպանելու ուղղությամբ: Մենք մեր մասնագետներին խնդրել ենք որոշ փաստեր ներկայացնել, որոնք կօգնեն պատասխանելու... Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم به واسطه آنها به سؤالات عمده‌ای که والدین از ما می‌پرسند پاسخ دهیم. در ادامه، اطلاعاتی درمورد این ویروس جدید، کارهایی که باید برای پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر آن انجام داد و نحوه حفاظت از خود دربرابر... Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
병원에서는 전문가들에게 협조를 요청하여 환자분들의 꼭 아셔야 할 궁금증을 풀어 드릴 수 있는 정보를 준비했습니다. 다음은 이 신종 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. Read More
Published on August 12, 2020
Leukemia_Hero.png
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) affects about 3,000 children each year in the United States. In one tenth of cases, the cancer resists treatment. Yong-Mi Kim, MD, PhD, MPH investigates just how cancer cells evade chemotherapy. Her newest study, featured on the cover of the... Read More
Published on August 6, 2020
Intestines_hero.png
Mark Frey, PhD, an investigator at The Saban Research Institute of Children’s Hospital Los Angeles, studies how the intestines repair themselves after injury. Read More
Published on August 5, 2020
CHLA-Blog-Teething-1200x628-01.jpg
Teething can be tough on babies—and their parents. Here’s what you need to know about teething, including what’s safe—and not safe—to give your baby. Read More
Published on August 4, 2020
Corny_Hero.png
By Candace Pearson  Helping children feel empowered to cope with challenging, often scary circumstances—like the worldwide pandemic of the novel coronavirus—is at the heart of Children’s Hospital Los Angeles. So it makes perfect sense for the hospital to... Read More
Published on August 4, 2020
Alex_Roger_Hero.png
With kid-friendly techniques and compassion, Child Life specialist Alex Rogers helps patients at Children’s Hospital Los Angeles heal so they can get back to being kids. Read More
Published on August 3, 2020
CHLA-Blog-Clubfoot-Clinic-Takes-Shape-1132x593-01.jpg
Orthopaedist Melissa Bent, herself born with the disorder, is now a specialist in it and helping to lead the hospital’s treatment of the most common congenital foot deformity. Read More

Pages