All CHLA Blog Posts

Published on May 1, 2020
Hero crop woman and child.png
Not only can exercise during this time keep your body healthy and conditioned to make the transition back into organized sports easier, physical activity can help our mental wellbeing, help the anxious part of our brains calm down and rest by providing a meditative detour for... Read More
Published on May 1, 2020
CHLA-Blog-Sowell-Thumbnail-400x210-01.jpg
Elizabeth Sowell, PhD Adolescence is a time of great change, both emotionally, socially and physically. To understand how these changes affect the health of our nation’s children as they develop, the National Institutes of Health (NIH) has funded the Adolescent Brain... Read More
Published on May 1, 2020
Glucoft_Hero.png
CHLA’s infection prevention specialist has the exact training necessary to handle the COVID-19 crisis.
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Hable con los niños de cómo se sienten, participe en actividades que creen un vínculo afectivo y ayúdeles a generar una capacidad de superación ante estos difíciles momentos.
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
با کودکان درباره احساسی که دارند صحبت کنید، آن‌ها را در فعالیت‌هایی شرکت دهید که باعث قوی شدن پیوند میان شما و کودک می‌شود، و کمک کنید تحمل و تاب‌آوری این دوران چالش‌برانگیز در آن‌ها شکل بگیرد.
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Երեխաների հետ խոսեք իրենց զգացմունքների մասին, ներգրավեք նրանց մտերմություն և կապ ապահովող զբաղմունքներում և օգնեք ձեռք բերել դիմադրողականություն այս դժվարին ժամանակահատվածում։
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
아이들의 감정에 대해 얘기하고, 유대감을 형성하는 활동을 같이하며, 이렇게 어려운 시기에 회복력을 기를 수 있도록 도와주세요.
Published on April 27, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident.
Published on April 27, 2020
shutterstock_601614869.png
Para la mayoría de los bebés, la leche materna es la mejor fuente nutritiva. Durante la pandemia de COVID-19, se anima a las madres que deseen dar el pecho a sus bebés a que lo hagan siguiendo las precauciones de seguridad básicas.
Published on April 24, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
我們已向專家詢問確實情況,以協助回答家長們最基本的問題。以下,您將找到有關此新病毒的資訊,防止其進一步傳播所採取的措施,以及如何保護自己免受感染威脅。
Published on April 24, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
新型冠状病毒正在侵袭世界各地,包括加利福尼亚许许多多的家庭,因为这种病毒正在向越来越多的社区蔓延。Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保护我们的患者、家人和团队成员。 我们向专家咨询了而一些事实,可以帮助解答父母的一些常见疑问。以下是有关这种新型病毒的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施以及保护自己免受感染威胁的方法。 什么是冠状病毒?  冠状病毒是对一组病毒的统称,可以同时感染人类与动物,引起呼吸道疾病,轻症如同普通感冒,重症则会发展成为肺炎。动物冠状病毒感染人类并在人群中扩散是极为少见的现象。... Read More
Published on April 23, 2020
Smit.png
Epidemiologist Michael Smit is helping to lead CHLA’s response to COVID-19. 
Published on April 22, 2020
J. Bard Hero Image.png
How the foresight of one CHLA investigator impacted the entire institution—and the community.
Published on April 22, 2020
Father and child talking covid.png
تحدث مع الأطفال عما يشعرون به، ومارس معهم أنشطة تقربك منهم، وساعدهم في سرعة التكيف على هذه الأوقات العصيبة.
Published on April 21, 2020
Hero Image.png
During the COVID-19 crisis, CHLA’s Amerman Family Foundation Dog Therapy Program goes virtual to provide much needed stress relief for patients, families and staff.
Published on April 21, 2020
shutterstock_601614869.png
Breast milk is the best source of nutrition for most infants. During the COVID-19 pandemic, mothers who wish to breastfeed their babies are encouraged to do so, while following basic safety precautions. 
Published on April 20, 2020
Father and child talking covid.png
Talk to kids about their feelings, engage in bonding activities and help them build resilience in these challenging times.
Published on April 16, 2020
Serj.png
How do you serve 7,000 meals and clean 2 million square feet every day during the COVID-19 pandemic? Planning, coordination and a lot of teamwork.
Published on April 15, 2020
covid_testing.png
從鼻拭棉到抽血,為您提供所有相關檢測的含義
Published on April 15, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  El nuevo coronavirus está afectando a toda la población mundial, incluidas muchas familias en California, ya que el virus sigue apareciendo en cada vez más comunidades. En Children’s Hospital Los Angeles estamos trabajando con esmero para proteger a nuestros pacientes,... Read More

Pages