Health and Safety Tips

Published on April 22, 2022
GettyImages-1296010462.jpg
We answer 10 FAQs to help you safeguard your kid’s eyesight, and to know when it’s time to get it checked. Read More
Published on April 18, 2022
GettyImages-135538334.jpg
This rare neurological condition requires specialized treatment and may have a link to COVID-19. Read More
Published on March 31, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
We asked our experts for facts that can help answer the most essential questions that parents will have. Read More
Published on March 21, 2022
Kids-and-the-COVID-19-Vaccine-Your-Questions-Answered-1a.jpg
Experts at Children’s Hospital Los Angeles provide answers to the most frequently asked questions about the COVID-19 vaccine for kids ages 5-11. Read More
Published on March 21, 2022
Myocarditis-and-COVID-Vaccine.jpg
Myocarditis after the COVID-19 vaccine is a rare reaction in young people, but most cases have been short-lived, with patients getting better very quickly. Read More
Published on March 18, 2022
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on March 18, 2022
CHLA_COVID_19_Landing_Page_Banner_1200x628_KO.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
La seguridad de nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo es la máxima prioridad de Children’s Hospital Los Angeles. A causa de la pandemia del COVID-19, puede que las cosas parezcan un poco distintas en comparación con su última visita a uno de nuestros centros... Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on March 18, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر خود است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است اوضاع نسبت به آخرین ویزیت شما از یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوۀ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on March 7, 2022
GettyImages-176020004.jpg
Early treatment can help overcome this life-threatening condition in premature infants. Read More
Published on February 28, 2022
FluVSCovid.jpg
With cold and flu season underway, plus the ongoing COVID-19 pandemic, infectious disease specialist Jeffrey Bender, MD, shares how to tell the difference between the illnesses, and the most important thing parents can do to keep children safe. Read More
Published on February 18, 2022
GettyImages-1306247168.jpg
PCR or antigen test? Nasal swab or saliva? Home test or at a testing site? And when to take it? Our clinical microbiology expert answers your questions about COVID-19 testing for children. Read More
Published on February 11, 2022
GettyImages-1252206593.jpg
Doctors are seeing a sharp rise in cases of an old ailment, croup. A new one, COVID-19, is the reason for it. Read More
Published on February 2, 2022
GettyImages-1209658023.jpg
Echoing the CDC’s new mask guidelines, our expert says any mask beats no mask, but one option is clearly best. By Jeff Weinstock   It’s been a choppy 22 months for mask wearers—and that should include everyone as we all try to suppress the spread of the highly... Read More
Published on January 21, 2022
Decoding-Cough.jpg
Should I Treat a Cough at Home or Call the Pediatrician? Read More
Published on December 28, 2021
GettyImages-1279503980.jpg
Adolescent and young adult medicine experts share tips for minimizing digital stress, regulating social media use and keeping confidence high. Read More

Pages