Health and Safety Tips

Published on January 21, 2022
Decoding-Cough.jpg
Should I Treat a Cough at Home or Call the Pediatrician? Read More
Published on December 28, 2021
GettyImages-1279503980.jpg
Adolescent and young adult medicine experts share tips for minimizing digital stress, regulating social media use and keeping confidence high. Read More
Published on December 6, 2021
1024-GettyImages-1266646731.jpg
8 Tips for an Easier and Less Painful Experience Read More
Published on December 1, 2021
GettyImages-1148201277.jpg
Tips for parents when your child’s fever leads to seizure Read More
Published on November 26, 2021
GettyImages-758610999.jpg
Feeding therapists explain when babies can start eating solid foods, and how parents can help them with the transition to baby-led weaning. Read More
Published on November 24, 2021
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Korean-1200x628-01.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
La seguridad de nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo es la máxima prioridad de Children’s Hospital Los Angeles. A causa de la pandemia del COVID-19, puede que las cosas parezcan un poco distintas en comparación con su última visita a uno de nuestros centros... Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on November 24, 2021
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر خود است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است اوضاع نسبت به آخرین ویزیت شما از یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوۀ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on November 22, 2021
Myocarditis-and-COVID-Vaccine.jpg
Myocarditis after the COVID-19 vaccine is a rare reaction in young people, but most cases have been short-lived, with patients getting better very quickly. Read More
Published on November 10, 2021
FluVSCovid.jpg
With cold and flu season underway, plus the ongoing COVID-19 pandemic, infectious disease specialist Jeffrey Bender, MD, shares how to tell the difference between the three illnesses, and the most important thing parents can do to keep children safe.   By... Read More
Published on November 9, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
We asked our experts for facts that can help answer the most essential questions that parents will have. Read More
Published on November 8, 2021
Masking-Safety.jpg
Nuestra guía para comprar, usar y cuidar las mascarillas para protegerse contra el coronavirus y la COVID-19. Read More
Published on November 8, 2021
Delta-Variant-Blog-Post-Q-and-A.jpg
Advice for families about keeping unvaccinated kids safe from COVID-19 variants. Read More
Published on November 3, 2021
Masking-Safety.jpg
Our guide to buying, making, wearing and caring for masks to protect against the coronavirus and COVID-19. Read More
Published on November 3, 2021
Kids-and-the-COVID-19-Vaccine-Your-Questions-Answered-1a.jpg
Experts at Children’s Hospital Los Angeles provide answers to the most frequently asked questions about the COVID-19 vaccine for kids ages 5-11. Read More

Pages