Health and Safety Tips

Published on December 6, 2021
GettyImages-1349253411.jpg
8 Tips for an Easier and Less Painful Experience Read More
Published on December 1, 2021
GettyImages-1148201277.jpg
Tips for parents when your child’s fever leads to seizure Read More
Published on November 26, 2021
GettyImages-758610999.jpg
Feeding therapists explain when babies can start eating solid foods, and how parents can help them with the transition to baby-led weaning. Read More
Published on November 8, 2021
Delta-Variant-Blog-Post-Q-and-A.jpg
Advice for families about keeping unvaccinated kids safe from COVID-19 variants. Read More
Published on November 8, 2021
Masking-Safety.jpg
Nuestra guía para comprar, usar y cuidar las mascarillas para protegerse contra el coronavirus y la COVID-19. Read More
Published on October 6, 2021
Talking-with-Kids.jpg
It is important to discuss community violence and civil unrest with the children in your lives when these topics dominate the news cycle and social media feeds. David J. Schonfeld, MD, FAAP, Director of the National Center for School Crisis and Bereavement at Children’s Hospital... Read More
Published on October 4, 2021
How-to-Have-a-Safe-Halloween-in-the-Time-of-COVID-19-1a.jpg
As Halloween approaches, families are looking for ways to celebrate while maintaining safety during the pandemic. Many traditions like wearing costumes and carving pumpkins can be done—as long as you follow precautions such as masking and physical distancing. Read More
Published on September 29, 2021
Vaping-Talk.jpg
E-cigarettes are like cigarettes for a new generation. The devices produce an aerosol by heating a liquid that usually contains nicotine, flavoring and other chemicals. Users inhale these synthetics into their lungs every time they puff. Read More
Published on September 7, 2021
CHLA-What-Is-Diabetic-Ketoacidosis.jpg
Diabetic ketoacidosis (DKA) is a potentially fatal complication of diabetes caused by a high level of acid in the blood. Find out what DKA is, and why it’s so dangerous. Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状?  根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐 腹泻... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為?  CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失 喉嚨痛... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
يعمل Children’s Hospital Los Angeles بجد لحماية مرضانا وعائلاتنا وأعضاء فريقنا من كوفيد 19. لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder a las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles با جدیت در تلاش است تا از بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر پزشکی خود در برابر کووید-19 محافظت کند. ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم به کمک آن‌ها به اکثر سؤالات ضروری والدین پاسخ دهیم. در ادامه،... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 코로나19로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다.  다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. 코로나19의 증상은 무엇인가요?  CDC에서 알리는 코로나19 증상... Read More
Published on August 17, 2021
COVID-or-RSV-Blog-Post.jpg
Respiratory syncytial virus is on the rise this summer. CHLA experts explain how to take care of children with RSV and how to distinguish its symptoms from COVID-19. Read More
Published on August 12, 2021
Poison-Ingestion-Blog-Post.jpg
The pandemic has produced a surge in emergency room visits at CHLA due to the accidental consumption of toxic substances. Our injury prevention expert tells parents what safeguards to put in place. Read More
Published on August 10, 2021
Mental-and-Physical-Health-of-Athletes.jpg
Athletes, and their coaches and doctors, must prioritize mental as well as physical health. Read More
Published on August 10, 2021
Pedestrian-Safety.jpg
Even if you walk with your children regularly, they still need to be taught pedestrian safety. An injury prevention expert at Children’s Hospital Los Angeles offers tips to keep kids of all ages, from babies to teens, safe this school year. Read More

Pages