Health and Safety Tips

Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png
아이들의 감정에 대해 얘기하고, 유대감을 형성하는 활동을 같이하며, 이렇게 어려운 시기에 회복력을 기를 수 있도록 도와주세요. Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
حليب الثدي هو أفضل مصدر لتغذية معظم الأطفال الرضع. خلال جائحة COVID-19، من الجيد تشجيع الأم المرضعة على مواصلة الرضاعة الطبيعية، مع اتخاذ احتياطات السلامة الأساسية. Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای اکثر نوزادان است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، مادرانی را که تمایل به شیردهی دارند، به انجام این کار تشویق می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم اقدامات احتیاطی اساسی زیر را برای حفظ ایمنی دنبال کنند. Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
Կրծքի կաթը սննդի լավագույն աղբյուրն է մանուկների համար։ Խրախուսում ենք այն մայրերին, ովքեր ցանկանում են կրծքով կերակրել իրենց նորածիններին COVID-19 համավարակի ընթացքում, դա անել՝ հետևելով անվտանգության հիմնական նախազգուշական միջոցներին։ Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
모유는 대부분의 영아들에게 최고의 영양공급원입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 모유 수유를 하는 산모들은 다음의 기본 안전예방책을 따라 모유를 수유하시기 바랍니다. Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多数婴儿的最佳营养来源。在 COVID-19 大流行期间,我们鼓励希望以母乳喂养婴儿的母亲喂养母乳,同时请遵循以下安全预防措施。 Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。在 COVID-19 疫情流行期間,鼓勵以母乳餵食嬰兒的母親遵循下列基本安全預防措施。 Read More
Published on May 19, 2020
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Keeping your child safe and healthy is a multifaceted priority for families, starting with the ride home from the hospital in a properly installed car seat. One of the most effective, lifelong protections families can provide is ensuring that children get all of their... Read More
Published on May 18, 2020
Coco and her doggy-hero.png
In her own words, Coco shares her journey back to health, the importance of social distancing, and tips on keeping busy until safe-at-home restrictions are lifted.  Read More
Published on May 18, 2020
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Proteger a su niño y procurar que esté sano representa una prioridad multidimensional para las familias; una prioridad que empieza con el trayecto a casa desde el hospital en una sillita para el automóvil instalada debidamente. Read More
Published on May 15, 2020
Fever Hero.png
Here's what you should do if your child has a fever, when you should you call the doctor, and how fever is related to COVID-19 and MIS-C. Read More
Published on May 4, 2020
Sad teenager at home.png
Graduations. Proms. Quinceañeras. Bar mitzvahs and bat mitzvahs. Senior trips. Sports seasons. School plays. The COVID-19 crisis has canceled them all, and teens are feeling the pain. A CHLA expert shares advice on how to help teens cope during these challenging times.  Read More
Published on May 1, 2020
Hero crop woman and child.png
Not only can exercise during this time keep your body healthy and conditioned to make the transition back into organized sports easier, physical activity can help our mental wellbeing, help the anxious part of our brains calm down and rest by providing a meditative detour for... Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
아이들의 감정에 대해 얘기하고, 유대감을 형성하는 활동을 같이하며, 이렇게 어려운 시기에 회복력을 기를 수 있도록 도와주세요. Read More
Published on April 27, 2020
shutterstock_601614869.png
Para la mayoría de los bebés, la leche materna es la mejor fuente nutritiva. Durante la pandemia de COVID-19, se anima a las madres que deseen dar el pecho a sus bebés a que lo hagan siguiendo las precauciones de seguridad básicas. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Hable con los niños de cómo se sienten, participe en actividades que creen un vínculo afectivo y ayúdeles a generar una capacidad de superación ante estos difíciles momentos. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
با کودکان درباره احساسی که دارند صحبت کنید، آن‌ها را در فعالیت‌هایی شرکت دهید که باعث قوی شدن پیوند میان شما و کودک می‌شود، و کمک کنید تحمل و تاب‌آوری این دوران چالش‌برانگیز در آن‌ها شکل بگیرد. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Երեխաների հետ խոսեք իրենց զգացմունքների մասին, ներգրավեք նրանց մտերմություն և կապ ապահովող զբաղմունքներում և օգնեք ձեռք բերել դիմադրողականություն այս դժվարին ժամանակահատվածում։ Read More
Published on April 22, 2020
Father and child talking covid.png
تحدث مع الأطفال عما يشعرون به، ومارس معهم أنشطة تقربك منهم، وساعدهم في سرعة التكيف على هذه الأوقات العصيبة. Read More
Published on April 21, 2020
shutterstock_601614869.png
Breast milk is the best source of nutrition for most infants. During the COVID-19 pandemic, mothers who wish to breastfeed their babies are encouraged to do so, while following basic safety precautions.  Read More

Pages