CHLA News & Media

Published on August 2, 2022
706598_PressRelease_FreyerAEStudy_1200x628.jpg
A Children’s Hospital Los Angeles researcher uncovers discrepancies between doctor reports and child self-reports about the side effects of cancer treatment. Read More
Published on August 2, 2022
706598_PressRelease_FreyerAEStudy_1200x628.jpg
A Children’s Hospital Los Angeles researcher uncovers discrepancies between doctor reports and child self-reports about the side effects of cancer treatment. Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder las preguntas más esenciales que los padres tengan. A... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状? 根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐 腹泻... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված են... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles برای محافظت از بیماران، خانواده‌ها و اعضای تیم خود در برابر کووید-19 سخت تلاش می‌کند. نظر متخصصین خود را در مورد حقایقی که می‌تواند پاسخی به ضروری‌ترین سؤالات والدین باشد، جویا شدیم. در زیر اطلاعاتی در مورد این ویروس، آنچه می‌توانیم برای... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 COVID-19으로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다. 다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. COVID-19의 증상은 무엇인가요? CDC(질병통제예방센터)에서... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為? CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失 喉嚨痛... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  يعمل Children’s Hospital Los Angeles بجد لحماية مرضانا وعائلاتنا وأعضاء فريقنا من كوفيد-19. لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك... Read More
Published on July 26, 2022
chla-hiking-rn-remedies.jpg
As you’re enjoying the early fall weather and outdoor adventures, like hiking, don’t forget to make safety a priority to help keep illness and injuries from spoiling family fun time. Jeffrey M. Bender, MD, attending physician in the Division of Infectious Diseases at Children’s... Read More
Published on July 22, 2022
1200x628_delilah.jpg
Children’s Hospital Los Angeles is the only hospital in Southern California where patients can receive MIBG therapy, a specialized targeted radiation therapy for neuroblastoma.   By Sara Jones Delilah has been fighting for her life since she was 4. The 7-year-old... Read More
Published on July 21, 2022
CHLA-Press-Release-Anderson-1024x683-01.jpg
The West Coast Consortium for Technology & Innovation in Pediatrics (CTIP), centered at Children's Hospital Los Angeles (CHLA), presented its 2022 Symposium entitled “Patient Impact, Patient Voice,” bringing innovators, clinicians and patient families together virtually to... Read More
Published on July 18, 2022
1200x628_take_your_medicine.jpg
Giving medicine to a child can be a daily source of stress for parents. Child Life Specialist Emily Glarum lays out tips to help overcome the obstacles. Read More
Published on July 15, 2022
CHLA-Press-Release-Anderson-1024x683-01.jpg
Children with high-risk neuroblastoma can now access MIBG therapy in Southern California, at Children’s Hospital Los Angeles. Read More
Published on July 15, 2022
20161026-20161026-NICCU_MRI_046.jpg
Children’s Hospital Los Angeles imaging researchers developed biomarkers for a study seeking treatments for infants with oxygen deprivation damage By Wendy Wolfson   According to the results of a study conducted on 500 infants, adding erythropoietin (Epo) to... Read More
Published on July 12, 2022
1200x628_florence_mom.jpg
Read what inspired one mom to participate in the 2XU Malibu Triathlon after her daughter was treated for—and beat—cancer at Children’s Hospital Los Angeles. Read More
Published on July 12, 2022
1200x628_period_packs.jpeg
The Hematology-Adolescent Medicine Clinic at Children’s Hospital Los Angeles cares for patients with a variety of bleeding disorders, including heavy periods. For those experiencing period poverty, the menstrual care products they take home after each visit are a source of... Read More
Published on July 12, 2022
1200x628_femur_fractures.jpg
Study shows that a pre-made brace provides equal healing to a body cast for young children with broken femurs. Read More
Published on July 7, 2022
FluVSCovid.jpg
With cold and flu season underway, plus the ongoing COVID-19 pandemic, infectious disease specialist Jeffrey Bender, MD, shares how to tell the difference between the illnesses, and the most important thing parents can do to keep children safe. Read More
Published on July 6, 2022
21386-chla-placeholders_320x165_v2_0.jpg
Notice of Relocation of Services: Adolescent and Young Adult Medicine Outpatient Services Read More

Pages