CHLA News & Media

Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png   بسیاری از خانواده‌ها نگران شیوع بیماری ویروس کرونای جدید یا همان ویروس عامل بیماری کووید-19 هستند و ممکن است سؤالاتی در مورد سلامت خود داشته باشند، از جمله آیا آوردن کودکانشان به نوبت‌های پزشک در بیمارستان یا درمانگاه‌های ما بی‌خطر است. لطفاً مدنظر داشته باشید که... Read More
Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png 和孩子们谈谈他们的感受,参与一些亲密的活动,帮助他们在这个充满挑战的时期建立适应力。 新型冠状病毒这一大流行病,已经颠覆了人们的日常生活。随着学校的关闭、父母在家办公或突然失业,以及许多人遵从“居家隔离”令,人们的日常生活节奏已被打乱。新型冠状病毒的肆虐,人们自然会产生焦虑。那么,在这样一个史无前例的时期,家长应该如何照顾孩子,才能保证孩子的情绪健康呢? Children’s Hospital Los Angeles 的 National Center for School Crisis and Bereavement 中心负责人... Read More
Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png 在這個充滿挑戰的時期,跟孩子們談談他們的感受、進行親子情感活動,以及幫助他們培養出韌性。 在這個充滿挑戰的時期,跟孩子們談談他們的感受、進行親子情感活動,以及幫助他們培養出韌性。   新型冠狀病毒大流行已顛覆了人們的日常生活。學校停課、父母居家辦公或突然失業,以及許多人受到「居家禁足」令的影響,人們的日常節奏全都被打亂了。隨著新型冠狀病毒的蔓延,人們的焦慮是可以理解的。那麼,在這個空前的時代,照顧孩子的大人應該如何關心孩子們的情緒健康? Children’s Hospital Los Angeles 的... Read More
Published on June 1, 2020
CHLA-COVID19-Research-Espinoza-1200x628-01.jpg Juan Espinoza, MD, Attending Physician, General Pediatrics COVID-19 has required changes in every level of patient care as the nation strives to maintain safe intrapersonal distance. One way Children’s Hospital Los Angeles has addressed this issue is through the development... Read More
Published on June 1, 2020
Fever Hero.png ¿Le inquieta que su niño tenga fiebre? Le explicamos lo que necesita saber.  Escrito por Katie Sweeney  ¿Qué debe hacer si su niño tiene fiebre? ¿Cuándo debe llamar al médico? ¿Qué relación existe entre la fiebre y el COVID-19, y una nueva enfermedad... Read More
Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png 아이들의 감정에 대해 얘기하고, 유대감을 형성하는 활동을 같이하며, 이렇게 어려운 시기에 회복력을 기를 수 있도록 도와주세요. 코로나바이러스 대유행은 일상 생활을 뒤집어 놨습니다. 학교는 문을 닫고, 부모들은 집에서 일을 하거나 갑자기 실직을 하고, 많은 사람들이 "자택대기" 명령에 따르며 일상의 흐름이 무너져 버렸습니다. 코로나바이러스가 퍼지면서 사람들은 당연히 불안해합니다. 그렇다면 이렇게 전례에 없는 시기를 맞이하여 어른들은 어떻게 아이의 정서적 건강을 돌봐야 할까요?... Read More
Published on May 31, 2020
CHLA-COVID19-Research-Khemani-1200x628-01.jpg Robinder Khemani, MD, and Christopher Newth, MD, Attending Physicians, Division of Critical Care Medicine  In the most severe cases of COVID-19, patients suffer from acute respiratory distress syndrome (ARDS), which can be fatal. Ventilator management in ARDS... Read More
Published on May 30, 2020
CHLA-COVID19-Research-Neely-1200x628-01.jpg Michael Neely, MD, MSc, Chief, Division of Infectious Diseases Early reports suggested that hydroxychloroquine (HCQ), a drug used to prevent malaria and treat children with certain rheumatologic conditions like lupus, may relieve inflammation associated with moderate or... Read More
Published on May 30, 2020
CHLA-Blog-Covid-19-Dr-Appointment-Thumb-01.jpg Vaccines, Well-Child Visits and chronic care appointments are vital for your child’s health—even during COVID-19.  By Katie Sweeney  Parents have been wondering whether they should keep their child’s health care appointments during the coronavirus crisis.... Read More
Published on May 29, 2020
CHLA-Jackie-Szmuszkovicz-Thumbnail-01.jpg Update as of 5/29/2020 Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) announced today that hospital physicians have identified two additional cases that can be classified as Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). This brings the total number of MIS-C cases... Read More
Published on May 29, 2020
CHLA-COVID19-Research-Precit-1200x628-01.jpg Mimi Precit, PhD, Postdoctoral Researcher, Department of Pathology and Laboratory Medicine To fight a disease that is affecting the entire world, the disease must be better understood. Scientists and clinicians need data about the disease spectrum, optimal sample types for... Read More
Published on May 29, 2020
CHLA-COVID19-Research-Shi-1200x628-01.jpg Wei Shi, MD, PhD, Investigator, Developmental Biology/Stem Cells/Tissue Engineering COVID-19 is caused by the novel coronavirus, SARS-CoV-2, infecting the respiratory system. Specifically, the spike protein (S1 subunit) of the virus binds to a protein receptor called... Read More
Published on May 29, 2020
CHLA-COVID19-Research-Yau-1200x628-01.jpg Ji-Ting Janet Yau, DO, General Pediatrics Resident The COVID-19 pandemic is a major stressor in the lives of the global community, but perhaps greatest for adolescents and young adults, who don’t always have resources to help them cope. To assess psychosocial stress... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png حليب الثدي هو أفضل مصدر لتغذية معظم الأطفال الرضع. خلال جائحة COVID-19، من الجيد تشجيع الأم المرضعة على مواصلة الرضاعة الطبيعية، مع اتخاذ احتياطات السلامة الأساسية. لقد قلب فيروس COVID-19 حياة معظم الأمريكيين رأسًا على عقب. مثله مثل الإنفلونزا وغيرها من مسببات الأمراض... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای اکثر نوزادان است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، مادرانی را که تمایل به شیردهی دارند، به انجام این کار تشویق می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم اقدامات احتیاطی اساسی زیر را برای حفظ ایمنی دنبال کنند. کووید-۱۹ زندگی اکثر آمریکایی‌ها را زیر و رو کرده است... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png Կրծքի կաթը սննդի լավագույն աղբյուրն է մանուկների համար։ Խրախուսում ենք այն մայրերին, ովքեր ցանկանում են կրծքով կերակրել իրենց նորածիններին COVID-19 համավարակի ընթացքում, դա անել՝ հետևելով անվտանգության հիմնական նախազգուշական միջոցներին։ COVID-19-ը ամբողջությամբ փոխել է շատ... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png 모유는 대부분의 영아들에게 최고의 영양공급원입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 모유 수유를 하는 산모들은 다음의 기본 안전예방책을 따라 모유를 수유하시기 바랍니다. 코로나19는 대다수 미국인들의 삶을 흔들어 놓았습니다. 독감 및 기타 호흡기 병원체와 같이 코로나19를 유발하는 신종 코로나바이러스는 비말을 통해 인간 대 인간으로 감염됩니다. 그러나 매우 새로운 바이러스이기 때문에 전문가들조차 질병이 전염되는 모든 경로를 알지는 못합니다. 이 바이러스에 대해서는 아직 많이 알려지지 않은 만큼... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png 母乳是大多数婴儿的最佳营养来源。在 COVID-19 大流行期间,我们鼓励希望以母乳喂养婴儿的母亲喂养母乳,同时请遵循以下安全预防措施。 COVID-19 颠覆了大多数美国人的生活。引起 COVID-19 的新型冠状病毒像流感和其他呼吸道病原体一样,可以通过飞沫在人与人之间传播。但由于这是一种新型病毒,即使是专家也不知道这种疾病的所有传播途径。大家对这种病毒还有太多未知,因此感到焦虑和恐惧也是正常——对进行母乳喂养的母亲来说可能更为严重。 专家表示,母乳通常是大多数婴儿的最佳营养来源。母乳的免疫特性能够避免婴儿受到很多疾病的感染。... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png 母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。在 COVID-19 疫情流行期間,鼓勵以母乳餵食嬰兒的母親遵循下列基本安全預防措施。 COVID-19 已顛覆了大多數美國人的生活。如同流感與其他呼吸道病原體,導致 COVID-19 的新型冠狀病毒透過人與人之間的呼吸道飛沫傳播。但因為這種病毒太新,即使專家也不知道所有傳播疾病的途徑。由於對這種病毒知之甚少,因此感覺焦慮與恐懼很正常,對於餵食母乳的母親而言尤其如此。 一如既往,專家認為母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。其免疫學特性可以保護嬰兒免受多種疾病的侵襲。  以下是在 COVID-19... Read More
Published on May 28, 2020
CHLA-Blog-Covid-19-Dr-Appointment-Thumb-01.jpg Las vacunas, las consultas preventivas y las citas para tratamientos crónicos son vitales para la salud de su niño (incluso con COVID-19).  Escrito por Katie Sweeney  Los padres se preguntan si deberían seguir con las citas de atención médica de su niño... Read More

Pages