CHLA News & Media

Published on September 23, 2022
patient-eye-1200x628.jpg
New genes implicated in disease create new therapeutic targets and ability to assess disease severity. Read More
Published on September 23, 2022
patient-eye-1200x628.jpg
A new study finds a reason, paving the way for the development of new, more effective treatments. Read More
Published on September 21, 2022
Rachel-Schencker-Chuan-Hao-Lin-Michael-Haggins-1200x628.jpg
The Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition at Children’s Hospital Los Angeles has announced that Rachel Beth Schenker, MD, is the department’s first pediatric gastroenterology fellow. Read More
Published on September 20, 2022
692149---Blog---Sarah-Hernandez---1024x683.jpg
Once a patient, Sarah Hernandez is now a nurse at the very hospital that cared for her little brother and saved her own life as an infant with congenital heart defects. Read More
Published on September 16, 2022
CHLA_COVID_19_Landing_Page_Banner_1200x628_KO.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
La seguridad de nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo es la máxima prioridad de Children’s Hospital Los Angeles. A causa de la pandemia del COVID-19, puede que las cosas parezcan un poco distintas en comparación con su última visita a uno de nuestros centros... Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on September 16, 2022
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر بیمارستان است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است شرایط نسبت به آخرین ویزیت شما در یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوهٔ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on September 10, 2022
1200x628_CHAMP_2022_grad.jpg
The Careers in Health and Mentorship Program (CHAMP) gives young adults practical experience and career tips to pursue a future in health administration. Read More
Published on September 8, 2022
Long-Covid-Blog-Post.jpg
Long COVID or “long-haul COVID” can be debilitating for kids and teens—with symptoms like fatigue, shortness of breath and brain fog. Read More
Published on September 7, 2022
CHLA-Anderson-Pavillion-1200x628-01.jpg
The Liver Transplant Program at CHLA is one of the largest pediatric liver transplant programs in the United States. Read More
Published on September 1, 2022
IMG_3131-1024x683.jpg
Mental health, food insecurity and economic concerns identified in the 2022 assessment survey, with COVID-19 having significant impact. Read More
Published on August 24, 2022
CHLA-Press-Release-Anderson-1024x683-01.jpg
Multi-talented actor and musician Justin Timberlake to perform at the event, which will be co-hosted by actors Chris Pine and Robert Pine. Read More
Published on August 24, 2022
CHLA-Press-Release-Anderson-1024x683-01.jpg
Twenty-six Children's Hospital Los Angeles (CHLA) physicians, nurses and leaders will serve as presenters at the 25th Annual Cardiology 2022 Conference, themed “The New Normal: Transformation in Pediatric & Congenital Heart Disease.” Taking place on August 30 – September 3... Read More
Published on August 24, 2022
690747 - Blog - Community Ambassadors - 1024x683.jpg
A pilot program is providing one-on-one support to help families at Children’s Hospital Los Angeles access needed social services. Read More
Published on August 24, 2022
690747 - Blog - Community Ambassadors - 1024x683.jpg
Un programa piloto está brindando apoyo individualizado para ayudar a las familias del Children's Hospital Los Angeles a acceder a servicios sociales necesarios. Read More

Pages