Health and Safety Tips

Published on March 23, 2023
CHLA-GettyImages-769832153-1200x628.jpg
The wrong type of baby equipment—or using it incorrectly—could harm a child’s development and lead to hip issues. An orthopedic specialist at Children’s Hospital Los Angeles explains what all parents should know. Read More
Published on January 31, 2023
CHLA-GettyImages-1303828501-1200x628.jpg
Cannabis poisoning is soaring among small children as parents inadvertently leave edibles within their kids’ reach. Our expert explains how to childproof your pot. Read More
Published on December 9, 2022
1200x628_gettyimages_116359908.jpg
Find out what special pathogens expert Erika Cheung, MSN, RN, CPN, has to say about the disease, which the WHO has declared a public health emergency of international concern.   By Sarah Brown Since May 18, 2022, cases of mpox have been spreading in the United... Read More
Published on November 10, 2022
397314_Campaign_Should-You-Take-Your-Child-to-the-ER_Graphic_Blog copy.png
As a parent, your number one goal is keeping your child safe and healthy. When is it time to head to the emergency department (ED)—and when is it best to call your child’s doctor, or go to an urgent care center?  Read More
Published on October 31, 2022
COVID-or-RSV-Blog-Post.jpg
Two experts explain what the virus is, symptoms to look for and how to take care of children who are sick. Read More
Published on October 10, 2022
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Keeping your child safe and healthy is a multifaceted priority for families, starting with the ride home from the hospital in a properly installed car seat. One of the most effective, lifelong protections families can provide is ensuring that children get all of their... Read More
Published on September 16, 2022
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի համար առաջնային կարևորությունն է մեր պացիենտների, ընտանիքների և անձնակազմի անդամների անվտանգությունը: COVID-19 համավարակի պատճառով իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է, քան այն ժամանակ, երբ վերջին անգամ այցելել եք մեր բուժհաստատություններից որևէ մեկը։ Read More
Published on September 16, 2022
CHLA_COVID_19_Landing_Page_Banner_1200x628_KO.png
Children’s Hospital Los Angeles 의 최우선 순위는 환아와 그 가족 및 팀원들의 안전입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해, 이번 방문은 귀하께서 마지막으로 저희 병원을 방문하신 때와 매우 다르게 여겨질 수 있습니다. Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
La seguridad de nuestros pacientes, familias e integrantes del equipo es la máxima prioridad de Children’s Hospital Los Angeles. A causa de la pandemia del COVID-19, puede que las cosas parezcan un poco distintas en comparación con su última visita a uno de nuestros centros... Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
إن الأولوية القصوى لمستشفى Children’s Hospital Los Angeles تتمثل في سلامة المرضى والأسر والموظفين العاملين في المستشفى. ونظرًا لجائحة كوفيد-19، قد تبدو الأمور مختلفة قليلاً عن زيارتك الأخيرة لأحد مواقعنا. Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
保证患者、家属和团队成员的安全是 Children’s Hospital Los Angeles 的首要任务。受 COVID-19 疫情的影响,具体情况可能和您上次来我院就诊时有所不同。 Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
Children's Hospital Los Angeles 的第一優先是我們病人、家屬與團隊成員的安全。由於 COVID-19 疫情大流行,情況跟您上次來我們其中一個門診時, 可能稍有不同。 Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
  اولویت اصلی Children’s Hospital Los Angeles سلامت بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر بیمارستان است. به دلیل پاندمی کووید-19، ممکن است شرایط نسبت به آخرین ویزیت شما در یکی از مراکز ما کمی متفاوت باشد. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد نحوهٔ آماده‌سازی، پیشگیری و انجام... Read More
Published on September 16, 2022
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状? 根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles برای محافظت از بیماران، خانواده‌ها و اعضای تیم خود در برابر کووید-19 سخت تلاش می‌کند. نظر متخصصین خود را در مورد حقایقی که می‌تواند پاسخی به ضروری‌ترین سؤالات والدین باشد، جویا شدیم. در زیر اطلاعاتی در مورد این ویروس، آنچه می‌توانیم... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 COVID-19으로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다. 다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. COVID-19의 증상은 무엇인가요? CDC(질병통제예방센터)... Read More
Published on July 29, 2022
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為? CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失... Read More

Pages