All CHLA Blog Posts

Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
新冠状病毒肺炎正在影响全世界的人们。Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保护我们的患者、家人和团队成员。 我们向专家咨询了而一些事实,可以帮助解答父母的一些常见疑问。以下是有关这种新型病毒的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施以及保护自己免受感染威胁的方法。 什么是冠状病毒?  冠状病毒是对一组病毒的统称,可以同时感染人类与动物,引起呼吸道疾病,轻症如同普通感冒,重症则会发展成为肺炎。动物冠状病毒感染人类并在人群中扩散是极为少见的现象。大家可能还记得 2002 - 2003... Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Նոր տեսակի կորոնավիրուսը տարածվում է ողջ աշխարհում։ Children’s Hospital Los Angeles-ը ջանադրաբար աշխատում է մեր հիվանդներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին պաշտպանելու ուղղությամբ: Մենք մեր մասնագետներին խնդրել ենք որոշ փաստեր ներկայացնել, որոնք կօգնեն պատասխանելու այն... Read More
Published on August 14, 2020
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم به واسطه آنها به سؤالات عمده‌ای که والدین از ما می‌پرسند پاسخ دهیم. در ادامه، اطلاعاتی درمورد این ویروس جدید، کارهایی که باید برای پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر آن انجام داد و نحوه حفاظت از خود دربرابر... Read More
Published on August 12, 2020
Leukemia_Hero.png
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) affects about 3,000 children each year in the United States. In one tenth of cases, the cancer resists treatment. Yong-Mi Kim, MD, PhD, MPH investigates just how cancer cells evade chemotherapy. Her newest study, featured on the cover of the... Read More
Published on August 6, 2020
Intestines_hero.png
Mark Frey, PhD, an investigator at The Saban Research Institute of Children’s Hospital Los Angeles, studies how the intestines repair themselves after injury.
Published on August 5, 2020
CHLA-Blog-Teething-1200x628-01.jpg
Teething can be tough on babies—and their parents. Here’s what you need to know about teething, including what’s safe—and not safe—to give your baby.
Published on August 4, 2020
Corny_Hero.png
By Candace Pearson  Helping children feel empowered to cope with challenging, often scary circumstances—like the worldwide pandemic of the novel coronavirus—is at the heart of Children’s Hospital Los Angeles. So it makes perfect sense for the hospital to publish an... Read More
Published on August 4, 2020
Alex_Roger_Hero.png
With kid-friendly techniques and compassion, Child Life specialist Alex Rogers helps patients at Children’s Hospital Los Angeles heal so they can get back to being kids.
Published on August 3, 2020
CHLA-Blog-Clubfoot-Clinic-Takes-Shape-1132x593-01.jpg
Orthopaedist Melissa Bent, herself born with the disorder, is now a specialist in it and helping to lead the hospital’s treatment of the most common congenital foot deformity.
Published on August 3, 2020
Hero_School.png
How to support your kids—and yourself—as school starts online
Published on July 28, 2020
Sunscreen
How to choose the best—and safest—sunscreen for your child.
Published on July 24, 2020
CHLA-Blog-Giving-Your-Child-Medicine-1200x628-02.jpg
Does your child have trouble taking medicine? Use these simple, stress-free strategies to take the tears and trauma out of giving medicine to your baby or child.
Published on July 21, 2020
CHLA-COVID19-Research-Bard-1200x628-01.jpg
PhD  و Xiaowu Gai, PhD، قسم علم الأمراض والطب المخبري كان المرضى من مختلف الأعمار والأعراق ، و المواقع الجغرافية المختلفة ، يظهرون أنواعًا مختلفة من المرض وشدة الأعراض بسبب COVID-19. في حين كان يُعتقد في البداية أن الأطفال أقل تأثراً بالمرض من البالغين ، إلا أنه يمكنهم... Read More
Published on July 21, 2020
Helmet_Hero.png
Follow these tips to make sure your child’s helmet is safe.
Published on July 21, 2020
CHLA-COVID19-Research-Chang-1200x628-01.jpg
في مواجهة جائحة COVID-19 ، يجب إجراء تغييرات لكيفية إنعاش المرضى. الإجراءات المعتادة مثل التنبيب والإنعاش القلبي الرئوي يمكن أن تسمح بانتشار الفيروسات. قدمت جمعية القلب الأمريكية The American Heart Association تغييرات على الخطوات الإرشادية المسبقة لتقليل أو القضاء على كمية... Read More
Published on July 20, 2020
CHLA-COVID-19-Research-1200x628-01.jpg
From basic research to epidemiological data, investigators in The Saban Research Institute of Children’s Hospital Los Angeles are taking on COVID-19 research from multiple directions. 
Published on July 17, 2020
CHLA-Blog-Life-Changing-Spine-Surgery-Jackson-1200x628-01.jpg
From sixth grade to his 16th birthday, Jackson suffered from back pain caused by scoliosis. Thanks to orthopaedic experts at Children’s Hospital Los Angeles, he’s now “back to normal—actually even better.”
Published on July 14, 2020
Triplets_Hero.png
They made national news when separated as babies, but now these once-conjoined twins live normal lives in the Midwest
Published on July 10, 2020
CHLA-Blog-Painkillers-Surgery-1200x628-01.jpg
The safest way to manage pain for children or teens after surgery is to use the lowest dose or pain relief method for the shortest amount of time.
Published on July 10, 2020
CHLA-Blog-Teething-Symptoms-1200x628-01.jpg
Teething can be a time of great frustration for caregivers, in this post I will list some of the most common symptoms, explain how they relate to teething and share some insight on how to help soothe your little one during this potentially uncomfortable time.

Pages