All CHLA Blog Posts

Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png
和孩子们谈谈他们的感受,参与一些亲密的活动,帮助他们在这个充满挑战的时期建立适应力。
Published on June 1, 2020
Father and child talking covid.png
在這個充滿挑戰的時期,跟孩子們談談他們的感受、進行親子情感活動,以及幫助他們培養出韌性。
Published on June 1, 2020
CHLA-COVID19-Research-Espinoza-1200x628-01.jpg
COVID-19 has required changes in every level of patient care as the nation strives to maintain safe intrapersonal distance. One way Children’s Hospital Los Angeles has addressed this issue is through the development and use of chatbots—software applications that mimic spoken... Read More
Published on June 1, 2020
Fever Hero.png
¿Le inquieta que su niño tenga fiebre? Le explicamos lo que necesita saber. 
Published on May 31, 2020
CHLA-COVID19-Research-Khemani-1200x628-01.jpg
In the most severe cases of COVID-19, patients suffer from acute respiratory distress syndrome (ARDS), which can be fatal. Ventilator management in ARDS is complicated, and randomized trials have demonstrated that failure to provide good lung-protective ventilation results in... Read More
Published on May 30, 2020
CHLA-COVID19-Research-Neely-1200x628-01.jpg
Early reports suggested that hydroxychloroquine (HCQ), a drug used to prevent malaria and treat children with certain rheumatologic conditions like lupus, may relieve inflammation associated with moderate or severe COVID-19. Michael Neely, MD, MSc, was lead investigator on a... Read More
Published on May 30, 2020
CHLA-Blog-Covid-19-Dr-Appointment-Thumb-01.jpg
Parents have been wondering whether they should keep their child’s health care appointments during the coronavirus crisis. Pediatrician Mona Patel, MD, has a simple answer: Yes. 
Published on May 29, 2020
CHLA-COVID19-Research-Precit-1200x628-01.jpg
To fight a disease that is affecting the entire world, the disease must be better understood. Scientists and clinicians need data about the disease spectrum, optimal sample types for testing, and duration of virus shedding. Unfortunately, this type of information is quite... Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
حليب الثدي هو أفضل مصدر لتغذية معظم الأطفال الرضع. خلال جائحة COVID-19، من الجيد تشجيع الأم المرضعة على مواصلة الرضاعة الطبيعية، مع اتخاذ احتياطات السلامة الأساسية.
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای اکثر نوزادان است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، مادرانی را که تمایل به شیردهی دارند، به انجام این کار تشویق می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم اقدامات احتیاطی اساسی زیر را برای حفظ ایمنی دنبال کنند.
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
Կրծքի կաթը սննդի լավագույն աղբյուրն է մանուկների համար։ Խրախուսում ենք այն մայրերին, ովքեր ցանկանում են կրծքով կերակրել իրենց նորածիններին COVID-19 համավարակի ընթացքում, դա անել՝ հետևելով անվտանգության հիմնական նախազգուշական միջոցներին։
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
모유는 대부분의 영아들에게 최고의 영양공급원입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 모유 수유를 하는 산모들은 다음의 기본 안전예방책을 따라 모유를 수유하시기 바랍니다.
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多数婴儿的最佳营养来源。在 COVID-19 大流行期间,我们鼓励希望以母乳喂养婴儿的母亲喂养母乳,同时请遵循以下安全预防措施。
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。在 COVID-19 疫情流行期間,鼓勵以母乳餵食嬰兒的母親遵循下列基本安全預防措施。
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
不要戴有閥的口罩。是的,您需要遮住鼻子。這就是為什麼您的眼鏡不斷起霧。
Published on May 28, 2020
CHLA-Blog-Covid-19-Dr-Appointment-Thumb-01.jpg
Las vacunas, las consultas preventivas y las citas para tratamientos crónicos son vitales para la salud de su niño (incluso con COVID-19). 
Published on May 28, 2020
CHLA-COVID19-Research-Shi-1200x628-01.jpg
COVID-19 is caused by the novel coronavirus, SARS-CoV-2, infecting the respiratory system. Specifically, the spike protein (S1 subunit) of the virus binds to a protein receptor called angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) on lung epithelial cells. This interaction is a key step... Read More
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
از ماسک‌های سوپاپ‌دار استفاده نکنید. بله، باید روی بینی خود را بپوشانید. و به این دلیل است که شیشه‌های عینک شما بخار می‌گیرد.
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
밸브가 달린 마스크는 착용하지 마세요. 네, 코는 가려야 합니다. 안경에 김이 서리는 이유를 알려드리겠습니다.
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
请勿佩戴带呼吸阀的口罩。是的,需捂住鼻子。眼镜总是起雾的原因。

Pages